Työterveyshammashoito

Olemme ottaneet käyttöön työterveyshammashoidon yritysten kanssa.

Työterveyshammashoidossa työnantajan on mahdollisuus tarjota työntekijöilleen vuosittaisen hammashoidon osittain tai kokonaan. Työterveyshammashoito luokitellaan verovähennyskelpoiseksi henkilökuntaeduksi ja on täten yritykselle verovähennyskelpoista kulua.

Työterveyshammashoito on myös työntekijälle veroton etu, jonka on tutkimusnäytöllisesti todettu vähentävän sairauspoissaoloja ja lisäävän työhyvinvointia sekä työhön sitoutuneisuutta.

Työterveyshammashoidon mahdollistamiseksi palvelusopimus laaditaan yrityksen ja Hammas Huipun välille