Työterveyshammashoito

Olemme Hammas Huippu oy:ssä ottaneet käyttöön työterveyshammashoidon mahdollistamisen yrityksille. Työterveyshammashoidossa työnantajan on mahdollisuus tarjota työntekijöilleen vuosittaisen hammashoidon osittain tai kokonaan. Työterveyshammashoito luokitellaan verovähennyskelpoiseksi henkilökuntaeduksi ja on täten yritykselle 100 % verovähennyskelpoista kulua. Työterveyshammashoito on myös työntekijälle veroton etu, jonka on tutkimusnäytölliseksi todettu vähentämän sairauspoissaoloja ja lisäävän työhyvinvointia sekä työhön sitoutuneisuutta.

 

Työterveyshammashoidon mahdollistamiseksi palvelusopimus laaditaan yrityksen ja Hammas Huipun välille. Palvelusopimuksen laatiminen ei sitouta eikä velvoita yritystä sen hyödyntämiseen, vaan mahdollistaa sen käytön halutessaan. Työterveyssopimuksen sopiminen ja vuosimaksut ovat maksuttomia, joten maksat vain käytetyistä palveluista.

 

Sopimukseen sisältyvän hammashoidon laajuus tulee olla joko koko työyhteisölle sama tai jaettu eri työntekijäryhmiin (esimerkiksi toimihenkilöille eri ehdot).  Sopimukseen on mahdollisuus eritellä joustavasti sen laajuus yrityskohtaisesti, ja se on mahdollisuus laatia sisältämään perushammashoidon tietyllä korvauskatolla, tai vastaavasti sisällöllisesti laajemman hammashoidon. Sopimukseen voidaan siis määritellä halutessa euromääräinen sekä toimenpidekohtainen rajaus. Ainoastaan hintakattona toimii verohallinnon määrittelemä 3000 € hintakatto vuodessa. Esteettiset hoidot, kuten valkaisut, ovat veronalaista etua eivätkä sisälly työterveyssopimuksen piiriin